fbpx

Pomen oznak na embalaži, ki je na trgu RS

Zahteve za označevanje embalaže so natančneje določene v 9. členu Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, kjer je navedeno:

(1) Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo odpadne embalaže, vključno z njenim recikliranjem, lahko proizvajalec embalaže ali embaler na embalaži označi vrste uporabljenih embalažnih materialov.

(2) Oznaka embalažnega materiala mora biti nameščena na sami embalaži ali etiketi, pritrjeni na embalažo, in mora biti jasno vidna ter dobro čitljiva. Oznaka mora biti trajna in obstojna tudi po odprtju embalaže.

(3) Pridobitelj embalaže lahko uvaža embalažo, na kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, če oznake embalažnih materialov izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka.

(4) Proizvajalec embalaže ali embaler, ki na embalaži, izdelani iz embalažnih materialov iz Odločbe Komisije z dne 28. januarja 1997 o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (97/129/ES) (UL L št. 50 z dne 20. 2. 1997, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Odločba 97/129/ES), označi vrste uporabljenih embalažnih materialov, mora za njihovo označevanje uporabiti sistem prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES.

(5) Pridobitelj embalaže lahko uvaža embalažo, izdelano iz embalažnih materialov iz Odločbe 97/129/ES, na kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, če je bil za njihovo označevanje uporabljen sistem prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES.

(6) Oznake embalažnih materialov iz tega člena so namenjene zbiralcem, predelovalcem in odstranjevalcem odpadkov za prepoznavanje embalažnih materialov in za razvrščanje odpadne embalaže.

Oznake na embalaži so prostovoljne. V kolikor se odločite, da boste na embalažo dodali oznake je pri tem potrebno upoštevati Odločbo 97/129/ES, ki se nahaja tukaj.

MATERIALOKRAJŠAVAOŠTEVILČENJE
POLIETILEN TEREFTALATPET1
POLIETILEN Z VISOKO GOSTOTOHDPE2
POLIVINIL KLORIDPVC3
POLIETILEN Z NIZKO GOSTOTOLDPE4
POLIPROPILENPP5
POLISTIRENPS6
VALOVITA LEPENKAPAP20
NEVALOVITA LEPENKAPAP21
PAPIRPAP22
JEKLOFE40
ALUMINIJALU41
LESFOR50
PLUTAFOR51
BOMBAŽTEX60
JUTATEX61
BREZBARVNO STEKLOGL70
ZELENO STEKLOGL71
RJAVO STEKLOGL72
PAPIR IN LEPENKA/RAZLIČNE KOVINEC/prevladujoči material80
PAPIR IN LEPENKA/PLASTIKAC/prevladujoči material81
PAPIR IN LEPENKA/ALUMINIJC/prevladujoči material82
PAPIR IN LEPENKA/POKOSITRENA PLOČEVINAC/prevladujoči material83
PAPIR IN LEPENKA/PLASTIKA/ALUMINIJC/prevladujoči material84
PLASTIKA/ALUMINIJC/prevladujoči material90
PLASTIKA/POKOSITRENA PLOČEVINAC/prevladujoči material91
PLASTIKA/RAZLIČNE KOVINEC/prevladujoči material92
STEKLO/PLASTIKAC/prevladujoči material95
STEKLO/ALUMINIJC/prevladujoči material96
STEKLO/POKOSITRENA PLOČEVINAC/prevladujoči material97
STEKLO/RAZLIČNE KOVINEC/prevladujoči material98

Celotne zahteve za embalažo natančneje določa Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo v členih od 7 do 13.

Izdelava: Optiweb-logo