fbpx

Aktualno

Izberite kategorijo

Izberite kategorijo

Kakšne obveznosti imajo zavezanci oz. proizvajalci

Obveznosti zavezancev na primerih iz prakse

Odpadna embalaža

Posebne vrste embalaže

Kakšne obveznosti imajo zavezanci oz. proizvajalci

Kaj pomeni, da je embalaža prvič dana na trg?

Primer: vaše podjetje izdeluje čokoladice. Čokoladice zavijate v ovoj in jih zapakirate v manjše kartonske škatlice.  Škatlice zapakirate v večje kartonske škatle, jih zložite na palete in ovijete s folijo – vse navedeno je embalaža. Če to prodate kupcu v Sloveniji, to predstavlja embalažo, ki je prvič dana na trg v Sloveniji. Če to prodate kupcu v tujino, pa za to embalažo v Sloveniji nimate obveznosti. 


Enako velja tudi za embalirano blago, pridobljeno iz tujine. Če ste že embalirane izdelke pridobili iz tujine in jih embalirane prodali vašim kupcem na slovenskem trgu, gre za embalažo, ki jo prvič daje na trg vaše podjetje – s tem pa postane obvezano za ravnanje z embalažo.

Če ste izdelke pred prodajo razpakirali ali prepakirali, pri čemer je pri vas nastala odpadna embalaža, se tudi v tem primeru šteje, da je bila embalaža prvič dana na trg. Gre namreč za embalažo, ki je nastala pri opravljanju vaše dejavnosti in nima predhodnega dobavitelja.

Ali moramo oddati kvartalno poročilo, čeprav nismo dali embalaže na trg RS ?

Da, v vsakem primeru je potrebno oddati poročilo.

Opazili smo, da imajo podjetja na računih zapisano, da izpolnjujejo odgovornost za odpadno embalažo z družbo Dinos d.o.o.? A to moramo zapisati na račune?

V kolikor imate sklenjeno Pogodbo o izpolnjevanju obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti, morate zapisati izjavo na račune. Skladno z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, so podjetja, ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže, dolžna na računih ali dobavnicah izkazovati vključitev v sistem PRO, z izjavo »Obveznost proizvajalčeve razširjene odgovornosti za odpadno embalažo izpolnjujemo z družbo DINOS d.o.o.« (izjema: obveščanje potrošnikov ni potrebno).

Ali moram poročati papirnate nakupovalne vreče, ki jih prodajamo v naših trgovinah, ki so za nas prodajni izdelek?

V primeru, da nabavljate nakupovalne vreče v tujini, morate le te poročati vi, in sicer pod servisno embalažo. V kolikor pa jih nabavljate v Sloveniji, jih mora poročati slovenski dobavitelj nakupovalnih vrečk in ne vi. Nakupovalne vrečke sodijo med servisno embalažo, zato jih je dolžan poročati slovenski proizvajalec, kljub temu, da jih vi dajete na trg.

Prijavljeno imamo dopolnilno dejavnost na kmetiji, ali smo zavezani k poročanju?

Ne, niste zavezanec za poročanje, v 3. členu Uredbe UL RS ŠT. 54/2021 je navedeno, da je proizvajalec embalaže pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v RS.

Konec leta (1.11.), odpiramo podjetje. Kakšne količine vpišemo v informativni izračun?

V informativni izračun (za sklenitev pogodbe) vpišete predvidene količine, ki jih boste na trg dali od 1.11. do 31.12. Po sklenitvi pogodbe boste pozvani, da oddate letno napoved tudi za prihodnje leto, kjer boste napovedali količine od 1.1. do 31.12..

Kdaj se moram prijaviti v evidenco proizvajalcev na ARSO?

Takoj, ko imate prijavljeno dejavnost in dajete embalažo na trg.

Pogodbo za pavšalista sem sklenil komaj v maju 2022. Ali moram plačati pavšal za celo leto ali samo sorazmerni del, glede na mesece trajanja pogodbe?

Plačati je potrebno pavšal za celo leto.

Smo manjše podjetje. Dvakrat na leto uvažamo iz Kitajske. Embalaže je zelo malo, mogoče 2 kg v celem letu. Moram to poročati?

Da, poročati je potrebno vso embalažo, ki jo daste prvič na trg, ne glede na količino.

Iz tujine uvozim nekaj embalaže, vendar ne več kot kakšnih 50 kg na letni ravni. Kakšne obveznosti imam?

Če ste prva oseba, ki to embalažo daje na slovenski trg, so vaše obveznosti (ne glede na količino embalaže) naslednje:

  • Vzpostavitev in redno vodenje evidence o embalaži, dani na trg RS.
  • Vključitev v embalažno shemo. Pogodbo lahko sklenete tukaj.
  • Kvartalno poročanje DROE o embalaži, dani na trg.
V kakšnem primeru mora podjetje narediti načrt gospodarjenja z odpadki?

Skladno s 27. členom Uredbe o odpadkih mora podjetje narediti načrt gospodarjenja z odpadki, če v koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov. Načrt gospodarjenja z odpadki za vas pripravi Dinos. Za ponudbo pišite na embalaza@dinos.si

Sem zavezanec. Ali vneseno embalažo na trg RS poročam ob nabavi ali prodaji?

A) Ob nabavi: 
Če uvoženo embalirano blago prepakirate/razpakirate za potrebe svoje proizvodnje, pri tem pa pri vas nastane odpadna embalaža, poročate ob nabavi.

Ker gre za embalažo, ki je nastala pri opravljanju vaše dejavnosti in nima predhodnega dobavitelja, se šteje, da je bila uvožena embalaža prvič dana na trg. To pomeni, da je vaše podjetje obvezano ravnanja z odpadno embalažo.

Primer: ste proizvajalec pomarančnega soka. Pomaranče pridobivate iz tujine, zapakirane v kartonskih škatlah in ovijalni foliji. Ko pomarančne razpakirate, odvržete folijo in kartonske škatle v zabojnik za odvoz odpadne embalaže. Za to embalažo ima vaše podjetje obveznost ravnanja z odpadno embalažo in v tem primeru poročate količine embalaže ob nabavi.


B) Ob prodaji: 
Če embalažo skupaj z izdelki prvič date na trg RS (glej vprašanje Kdaj je embalaža prvič dana na trg?), poročate ob prodaji.
Če embalažo izvozite v tujino, le-te ne poročate.

Primer: ste uvoznik glasbil. Glasbila uvažate in jih prodajate kupcem, lahko tudi distributerjem. Glasbila so zapakirana v škatli, zaščitni foliji, najbrž so zaščitena tudi z embalažo iz stiropora. Embalaža se prodaja skupaj z izdelkom. V tem primeru poročate, ko izdelek prodate na slovenski trg.
V primeru, da glasbila, ki ste jih uvozili, prodate v tujino ali pa jih vrnete dobavitelju, od katerega ste izdelek pridobili, pa vam za embalažo ni treba poročati. 

Ali moramo voditi evidenco o vrsti in teži embalaže za posamezni izdelek?

Da. O vrsti in teži embalaže, dane v promet, morajo embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže (v nadaljevanju zavezanci) voditi lastno evidenco (papir in karton, plastika brez PVC, PVC, les, železo in jeklo, aluminij, steklo, kompoziti, drugo, …).

Evidenca zavezancem služi za kvartalno poročanje o embalaži, dani na trg, ter za pripravo letne napovedi embalaže, ki jo zavezanec planira dati na trg RS (letno napoved zavezanec sporoči 1x letno DROE zaradi izračuna stroška embalažnine).

Izdelava: Optiweb-logo