fbpx

Aktualno

Opazili smo, da imajo podjetja na računih zapisano, da izpolnjujejo odgovornost za odpadno embalažo z družbo Dinos d.o.o.? A to moramo zapisati na račune?

V kolikor imate sklenjeno Pogodbo o izpolnjevanju obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti, morate zapisati izjavo na račune. Skladno z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, so podjetja, ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže, dolžna na računih ali dobavnicah izkazovati vključitev v sistem PRO, z izjavo »Obveznost proizvajalčeve razširjene odgovornosti za odpadno embalažo izpolnjujemo z družbo DINOS d.o.o.« (izjema: obveščanje potrošnikov ni potrebno).

Ali moramo oddati kvartalno poročilo, čeprav nismo dali embalaže na trg RS ?

Da, v vsakem primeru je potrebno oddati poročilo.

Ali moram poročati papirnate nakupovalne vreče, ki jih prodajamo v naših trgovinah, ki so za nas prodajni izdelek?

V primeru, da nabavljate nakupovalne vreče v tujini, morate le te poročati vi, in sicer pod servisno embalažo. V kolikor pa jih nabavljate v Sloveniji, jih mora poročati slovenski dobavitelj nakupovalnih vrečk in ne vi. Nakupovalne vrečke sodijo med servisno embalažo, zato jih je dolžan poročati slovenski proizvajalec, kljub temu, da jih vi dajete na trg.

Prijavljeno imamo dopolnilno dejavnost na kmetiji, ali smo zavezani k poročanju?

Ne, niste zavezanec za poročanje, v 3. členu Uredbe UL RS ŠT. 54/2021 je navedeno, da je proizvajalec embalaže pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v RS.

Kako je pravilna razdelitev na gospodinjsko in negospodinjsko embalažo?

GOSPODINJSKA EMBALAŽA je servisna embalaža in embalaža blaga, namenjenega potrošnikom, ne glede na to ali bo embalirano blago dejansko uporabil potrošnik ali pa ga pri opravljanju dejavnosti uporabi drug zadnji uporabnik (npr. trgovec, distributer ali katerikoli drugi zadnji uporabnik blaga iz industrije). Iz gospodinjske embalaže praviloma nastaja komunalna odpadna embalaža (»KOE«)

NEGOSPODINJSKA EMBALAŽA ali industrijska embalaža je embalaža blaga, namenjenega izključno uporabi pri opravljanju dejavnosti. Iz negospodinjske odpadne embalaže praviloma nastane nekomunalna odpadna embalaža (»NKOE«)

Konec leta (1.11.), odpiramo podjetje. Kakšne količine vpišemo v informativni izračun?

V informativni izračun (za sklenitev pogodbe) vpišete predvidene količine, ki jih boste na trg dali od 1.11. do 31.12. Po sklenitvi pogodbe boste pozvani, da oddate letno napoved tudi za prihodnje leto, kjer boste napovedali količine od 1.1. do 31.12..

Kdaj se moram prijaviti v evidenco proizvajalcev na ARSO?

Takoj, ko imate prijavljeno dejavnost in dajete embalažo na trg.

Sem mizar. Ves material dobivam iz Slovenije. Ali moram skleniti pogodbo za embalažnino?

V kolikor dobivate material samo od slovenskih dobaviteljev vam ni potrebno skleniti pogodbe za embalažnino. V kolikor vaše končne izdelke (miza, stoli, omare…) ovijate v folijo (ali z drugo embalažo), da jih zaščitite pred poškodbami, morate za to embalažo skleniti pogodbo za embalažnino, ker jo daste prvi na trg.

Kako je v primeru, da nabavljam material od slovenskih dobaviteljev in to embalažo uporabim za zaščito izdelkov, ki jih prodam slovenskemu kupcu? Moram v tem primeru skleniti pogodbo za embalažnino?

Ni vam potrebno skleniti pogodbe, ker je za embalažo, katero vi ponovno uporabite, poravnal obveznosti že vaš slovenski dobavitelj.

Izdelke pakiram v kartonske škatle in pri pakiranju uporabim »selotejp«. Ali moram poročati tudi »selotejp«?

Da, poročate ga pod karton, v kolikor selotejp ne presega 5% skupne teže embalaže.

Ukvarjamo se z mehansko obdelavo kovin. Z vami imamo sklenjeno Pogodbo za embalažnino. Sedaj smo pridobili novega slovenskega kupca, za katerega izdelujemo kovinske podstavke kot neke vrste kovinska paleta za prevoz njihovih izdelkov in se to za njih smatra kot embalaža. Kdo mora poročati kovinske palete?

Kovinska paleta ni vaša embalaža, ampak vaš izdelek in vam ga ni potrebno poročati kot embalažo. Če vaš kupec uporabi vaš izdelek kot embalažo, potem mora kupec poročati to kovinsko embalažo. Podoben primer je stretch folija – vi jo kupite v trgovini kot izdelek, potem pa s folijo svoj izdelek zavijete in folija postane embalaža, ki jo morate vi poročati.

Uvažamo izdelke za hidravlične komponente in imamo občasno odpadno embalažo, v kateri so ostanki od olj, ali je to nevarna embalaža?

Odpadna embalaža nevarnega blaga je nevarni odpadek, če: – ima embalažni material lastnosti nevarnih odpadkov (št. odpadka 15 01 11*),

 • je odpadna embalaža onesnažena z nevarnim blagom ali vsebuje ostanke nevarnega blaga ali je z njo onesnažena (št. odpadka 15 01 10*).

Šteje se, da odpadna embalaža ne vsebuje ostankov nevarnega blaga, oziroma ni onesnažena z njim, če:

 • je odpadna embalaža viskoznega nevarnega blaga postrgana z lopatico ali s čopičem tako, da preostala količina tega blaga ni več uporabljiva;
 • je odpadna embalaža tekočega nevarnega blaga izpraznjena tako, da iz nje več ne kaplja;
 • je odpadna embalaža trdnega nevarnega blaga izpraznjena tako, da se iz nje ne morejo več iztresti ostanki tega blaga, ali
 • iz odpadne embalaže s potisnim plinom ne izhaja več potisni plin ali se v tej embalaži ne pretakajo ostanki nevarnega blaga.
Kupujem lesene palete na slovenskem trgu. Na palete naložim naše izdelke in jih ovijem s folijo. Kaj moram poročati?

V kolikor izdelke prodate slovenskemu kupcu, morate poročati težo lesenih palet in folijo. V kolikor izdelke izvozite, jih v Sloveniji ne poročate.

Ali je stretch (prozorna/ovijalna) folija iz PVC materiala?

Ne, stretch (prozorna) folija ni iz PVC materiala. Poroča se pod plastično embalažo.

Ali je nosilna vrečka iz PVC materiala?

Ne, nosilna vrečka ni iz PVC materiala.

Z vami imamo sklenjeno pogodbo za embalažnino. Prodajamo talne obloge in strankam nudimo tudi montažo. Zanima me, če stranka kupi material pri nas in ji mi položimo talne obloge, ali smo dolžni odpadno embalažo od paketov talnih oblog odpeljati ali je to stvar stranke?

V kolikor jo stranka želi vrniti, jo morate prevzeti. Je pa vse stvar dogovora s stranko. Pravna podlaga – 27.člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, kjer so zapisane obveznosti prevzema embalaže od končnih uporabnikov.

Ali je potrebno poročati tudi embalažo (kartonska škatla), ki smo jo ob uvozu prejeli skupaj z uvoženim blagom in jo preposlali naprej v tujino?

Ne, ker embalaže niste dali na slovenski trg.

Pogodbo za pavšalista sem sklenil komaj v maju 2022. Ali moram plačati pavšal za celo leto ali samo sorazmerni del, glede na mesece trajanja pogodbe?

Plačati je potrebno pavšal za celo leto.

Smo manjše podjetje. Dvakrat na leto uvažamo iz Kitajske. Embalaže je zelo malo, mogoče 2 kg v celem letu. Moram to poročati?

Da, poročati je potrebno vso embalažo, ki jo daste prvič na trg, ne glede na količino.

Iz tujine uvozim nekaj embalaže, vendar ne več kot kakšnih 50 kg na letni ravni. Kakšne obveznosti imam?

Če ste prva oseba, ki to embalažo daje na slovenski trg, so vaše obveznosti (ne glede na količino embalaže) naslednje:

 • Vzpostavitev in redno vodenje evidence o embalaži, dani na trg RS.
 • Vključitev v embalažno shemo. Pogodbo lahko sklenete tukaj.
 • Kvartalno poročanje DROE o embalaži, dani na trg.
Dobim embalažo iz tujine in jo razpakiram. Kam jo lahko oddam?

A) Ste pravna oseba:
Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, je prepovedano prepuščati izvajalcu javne komunalne službe. Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, mora končni uporabnik predajati pooblaščeni družbi, ki ima dovoljenje za zbiranje odpadne embalaže v okviru družbe za ravnanje z odpadno embalažo.

Če imate možnost lastne dostave, lahko odpadno embalažo sami dostavite v najbližji Dinosov zbirni center.

Če nimate možnosti lastne dostave, vam Dinos dostavi zabojnik in odvaža odpadno embalažo po vašem naročilu. Pokličete lahko na najbližje skladišče, kjer boste prejeli vse informacije.


B) Ste fizična oseba:
Odpadno embalažo odložite v zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov, ki ga prazni lokalni izvajalec javne službe (komunalno podjetje).

Kaj je to embalaža za polnjenje na prodajnem mestu oz. servisna embalaža?

To je embalaža, ki se uporablja za polnjenje na prodajnem mestu (npr. v trgovinah, slaščičarnah, pekarnah, delikatesah, mesarijah, …). Mednjo sodijo papirnate ali plastične nosilne vrečke, papirnate vrečke za kruh ali pecivo (»škrnicli«), plastične vrečke za meso, sadje ali zelenjavo, posodice za slaščice ipd.

V kakšnem primeru mora podjetje narediti načrt gospodarjenja z odpadki?

Skladno s 27. členom Uredbe o odpadkih mora podjetje narediti načrt gospodarjenja z odpadki, če v koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov. Načrt gospodarjenja z odpadki za vas pripravi Dinos. Za ponudbo pišite na embalaza@dinos.si

Kaj pomeni, da je embalaža prvič dana na trg?

Primer: vaše podjetje izdeluje čokoladice. Čokoladice zavijate v ovoj in jih zapakirate v manjše kartonske škatlice.  Škatlice zapakirate v večje kartonske škatle, jih zložite na palete in ovijete s folijo – vse navedeno je embalaža. Če to prodate kupcu v Sloveniji, to predstavlja embalažo, ki je prvič dana na trg v Sloveniji. Če to prodate kupcu v tujino, pa za to embalažo v Sloveniji nimate obveznosti. 


Enako velja tudi za embalirano blago, pridobljeno iz tujine. Če ste že embalirane izdelke pridobili iz tujine in jih embalirane prodali vašim kupcem na slovenskem trgu, gre za embalažo, ki jo prvič daje na trg vaše podjetje – s tem pa postane obvezano za ravnanje z embalažo.

Če ste izdelke pred prodajo razpakirali ali prepakirali, pri čemer je pri vas nastala odpadna embalaža, se tudi v tem primeru šteje, da je bila embalaža prvič dana na trg. Gre namreč za embalažo, ki je nastala pri opravljanju vaše dejavnosti in nima predhodnega dobavitelja.

Sem zavezanec. Ali vneseno embalažo na trg RS poročam ob nabavi ali prodaji?

A) Ob nabavi: 
Če uvoženo embalirano blago prepakirate/razpakirate za potrebe svoje proizvodnje, pri tem pa pri vas nastane odpadna embalaža, poročate ob nabavi.

Ker gre za embalažo, ki je nastala pri opravljanju vaše dejavnosti in nima predhodnega dobavitelja, se šteje, da je bila uvožena embalaža prvič dana na trg. To pomeni, da je vaše podjetje obvezano ravnanja z odpadno embalažo.

Primer: ste proizvajalec pomarančnega soka. Pomaranče pridobivate iz tujine, zapakirane v kartonskih škatlah in ovijalni foliji. Ko pomarančne razpakirate, odvržete folijo in kartonske škatle v zabojnik za odvoz odpadne embalaže. Za to embalažo ima vaše podjetje obveznost ravnanja z odpadno embalažo in v tem primeru poročate količine embalaže ob nabavi.


B) Ob prodaji: 
Če embalažo skupaj z izdelki prvič date na trg RS (glej vprašanje Kdaj je embalaža prvič dana na trg?), poročate ob prodaji.
Če embalažo izvozite v tujino, le-te ne poročate.

Primer: ste uvoznik glasbil. Glasbila uvažate in jih prodajate kupcem, lahko tudi distributerjem. Glasbila so zapakirana v škatli, zaščitni foliji, najbrž so zaščitena tudi z embalažo iz stiropora. Embalaža se prodaja skupaj z izdelkom. V tem primeru poročate, ko izdelek prodate na slovenski trg.
V primeru, da glasbila, ki ste jih uvozili, prodate v tujino ali pa jih vrnete dobavitelju, od katerega ste izdelek pridobili, pa vam za embalažo ni treba poročati. 

Ali moramo voditi evidenco o vrsti in teži embalaže za posamezni izdelek?

Da. O vrsti in teži embalaže, dane v promet, morajo embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže (v nadaljevanju zavezanci) voditi lastno evidenco (papir in karton, plastika brez PVC, PVC, les, železo in jeklo, aluminij, steklo, kompoziti, drugo, …).

Evidenca zavezancem služi za kvartalno poročanje o embalaži, dani na trg, ter za pripravo letne napovedi embalaže, ki jo zavezanec planira dati na trg RS (letno napoved zavezanec sporoči 1x letno DROE zaradi izračuna stroška embalažnine).

Uvažam kartonske škatle kot izdelek. Kakšne obveznosti imam?

Dokler v škatle ne pakirate blaga, so le-te še vedno le izdelek in ne embalaža. V primeru, da jih uvažate le kot izdelek, torej nimate obveznosti ravnanja z embalažo. 

Če pa uvažate kartonske škatle iz tujine (EU ali tretjih držav) z namenom, da boste vanje zapakirali svoj izdelek oz. blago, je s tem vaše podjetje obvezano ravnanja z embalažo.  Če kartonske škatle, ki jih uvažate, ostanejo na zalogi, te obveznosti še nimate, saj embalaža (v tem primeru kartonske škatle) še ni bila uporabljena z namenom embaliranja blaga.

Če so škatle ob dobavi naložene na paleti in ovite s folijo, je vaše podjetje obvezano ravnanja z embalažo tudi za lesene palete in folijo.

V primeru nabave kartonskih škatel od slovenskega podjetja velja vse enako kot v zgoraj opisanem primeru, razen za palete in folijo – v tem primeru je obveznost nastala pri slovenskemu dobavitelju.

Kaj vse spada pod embalažo na primeru čokolade?
 • papirnat oz. plastičen ovitek, v katerega je zavita čokolada;
 • kartonska škatla, v katero je npr. zapakiranih 20 čokolad;
 • večja kartonska škatla, v katero je zloženih npr. 50 kartonskih škatel s po 20 čokoladami;
 • lesena paleta, na kateri je postavljena večja kartonska škatla;
 • folija, v katero je ovita večja kartonska škatla na paleti;
 • plastični trak, s katerim je povezana kartonska škatla na paleto.
Izdelava: Optiweb-logo