fbpx

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Vlada RS je 8. 4. 2021 sprejela dolgo pričakovano Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, s katero Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) poskrbimo za odpadno embalažo vsakega samostojnega podjetnika in vsakega podjetja, ki embalažo uvaža oz. daje na trg Republike Slovenije. S tem poskrbimo, da se z vso odpadno embalažo, ki pride na trg, tudi ustrezno ravna.

Kaj pa to pomeni za omenjena slovenska podjetja? V prispevku razalgamo, kaj je “embalažnina”, kdo vse je zavezanec za embalažnino in kakšne so njegove odgovornosti. 

Kaj je embalažnina?

V skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži za vsako podjetje, ki embalažo uvaža oz. daje na trg Republike Slovenije, velja proizvajalčeva razširjena odgovornost. Ta ga zavezuje, da z vključitvijo v embalažno shemo izbrane DROE poskrbi za nastalo odpadno embalažo in plača stroške ravnanja z njo (embalažnino).

Kdo je dolžan plačevati embalažnino?

Zavezanci za embalažnino so vsa podjetja in vsi samostojni podjetniki, ki na slovenski trg uvažajo ali dajejo embalirano blago.

V skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je zavezanec za plačevanje stroškov za ravnanje z odpadno embalažo vsaka pravna oseba oz. samostojni podjetnik posameznik, registrirana na območju Republike Slovenije, ki daje na trg v Sloveniji embalirano blago ali embalažo, v katero se embalira blago na kraju prodaje.

Med zavezance tako spadajo vsa podjetja, ki opravljajo vsaj eno od spodnjih dejavnosti:

Kaj spada pod odpadno embalažo?

Embalaža so izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago (surovina ali izdelek) obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Prav tako se za embalažo štejejo:

a) izdelki, za katere se da očitno ugotoviti, da bo iz njih v nadaljnjih postopkih (npr. konfekcioniranje) izdelana embalaža za namene iz zgornjega odstavka,

b) nevračljivi predmeti, uporabljeni za namene iz točke a), in pomožna sredstva za embaliranje, ki se uporabljajo za ovijanje ali povezovanje blaga (pakiranje, neprodušno zapiranje, priprava za odpremo in označevanje blaga) in

c) predmeti, ki ustrezajo merilom za razvrščanje – sestavnemu delu te uredbe.

Kakšne so obveznosti zavezanca?

Vzpostavitev in vodenje evidence

Preverite vrste in količine embalaže, ki jo dajete na trg RS. Če teh podatkov ne prejmete od dobaviteljev, za vsak kos embaliranega blaga, ki ga dajete na trg RS, ugotovite količino (težo) in vrsto embalažnega materiala (papir in karton, plastika, les, kovina, steklo, drugo) ter vzpostavite svojo evidenco.
Za vzorec evidence nam pišite na embalaza@dinos.si.

Vključitev v embalažno shemo izbrane DROE

Sklenete pogodbo z Družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) in s tem poskrbite za svoje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo.

Kvartalno poročanje

Štirikrat letno (za vsako preteklo tromesečje oz. kvartal) oddajate poročila o embalaži, ki ste jo dali na trg RS. Poročanje poteka hitro in enostavno, prek našega spletnega portala, za katerega po sklenitvi pogodbe prejmete svoje osebno uporabniško ime in geslo.

Dodatne obveznosti za novo registrirana podjetja

Ob začetku opravljanja dejavnosti se mora vsaka pravna oseba oz. samostojni podjetnik, ki daje embalažo na trg RS, v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Dodatne obveznosti za podjetja, ki na trg dajejo PVC embalažo, plastične nosilne vrečke ali več kot 15 t embalaže

  • Zavezanci svojo dejavnost skladno z Uredbo o okoljski dajatvi o obremenjevanju okolja zaradi dajanja embalaže na trg prijavite FURS-u (prenesite obrazec).
  • FURS-u štirikrat letno (kvartalno) poročate tudi o embalaži, ki ste jo dali na trg RS ali pa za to pooblastite DROE.

Ne veste, kako začeti?

Brez skrbi, pri Dinosu smo z vami na vsakem koraku. V treh enostavnih korakih poskrbimo za vključitev v embalažno shem: glede na planirano odpadno embalažo prejmete informativni izračun stroška, poslano ponudbo potrdite in podpišete pogodbo. Vse to prek spleta.

1

Informativni izračun embalažnine

Group 3 Copy
2

Potrditev ponudbe

Group 3 Copy
3

Sklenitev pogodbe

Icon_arrow
Ikonca Created with Sketch.

Spletno poročanje

Group
Group 49 Created with Sketch.

Odvozi

Izdelava: Optiweb-logo